Dane prezentowane w Geoportalu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku oraz generowane z niego wydruki mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako oficjalny dokument, nie mogą stanowić podstawy czynności administracyjnych oraz roszczeń względem właściciela Geoportalu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku lub innych podmiotów.

Użyte oznaczenia kartograficzne ilustrują przybliżone lokalizacje elementów struktury przestrzennej i planowanych lub postulowanych inwestycji.

Mapy nie stanowią podstaw do wyznaczania lokalizacji inwestycji i charakteru przeznaczenia terenu.

Turystyka wodna aktualizacja

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Dialog Terytorialny

Turystyka wodna

OCHK - weryfikacja

Korytarze ekologiczne

Obszary funkcjonalne