Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

 • project image
  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

  Load the map View metadata

Dialog Terytorialny

 • project image
  Dialog terytorialny

  Load the map View metadata

Turystyka wodna

 • project image
  Koncepcja turystyki wodnej

  Load the map View metadata

OCHK - weryfikacja

 • project image
  Weryfikacja Obszarów Chronionego Krajobrazu

  Load the map View metadata

Korytarze ekologiczne

 • project image
  Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego

  Load the map View metadata

  Base Layer

project image

Title
Obszary Funkcjonalne 

Organization
Pomorskie Biuro PLanowania Regionalnego 

Person
Bartosz Pępek 

E-mail
b.pepek (at) pbpr.pomoreskie.pl 

Website
https://pbpr.pomorskie.pl

Projection
EPSG:2180 

Extent
97641.78691022493876517, 475221.78755886707222089, 859651.47851293184794486, 937244.90516855427995324

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating