Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

 • project image
  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

  Load the map View metadata

Dialog Terytorialny

 • project image
  Dialog terytorialny

  Load the map View metadata

Turystyka wodna

 • project image
  Koncepcja turystyki wodnej

  Load the map View metadata

Korytarze ekologiczne

 • project image
  Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego

  Load the map View metadata

Obszary funkcjonalne

 • project image
  Obszary Funkcjonalne

  Load the map View metadata

  Base Layer

project image

Title
Weryfikacja Obszarów Chronionego Krajobrazu 

Description
Monitoring procesu weryfikacji OCHK w Województwie Pomorskim 

Organization
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 

Person
Bartosz Pępek 

E-mail
b.pepek (at) pbpr.pomoreskie.pl 

Website
https://pbpr.pomorskie.pl/projekt-ochk/

Projection
EPSG:2180 

Extent
241816.63222754141315818, 566556.66441687499172986, 645916.885171621106565, 841162.63340624957345426

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating 

 Geolocation