Turystyka wodna aktualizacja

 • project image
  Koncepcja turystyki wodnej

  Load the map View metadata

Dialog Terytorialny

 • project image
  Dialog terytorialny

  Load the map View metadata

Turystyka wodna

 • project image
  Koncepcja turystyki wodnej

  Load the map View metadata

OCHK - weryfikacja

 • project image
  Weryfikacja Obszarów Chronionego Krajobrazu

  Load the map View metadata

Korytarze ekologiczne

 • project image
  Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego

  Load the map View metadata

Obszary funkcjonalne

 • project image
  Obszary Funkcjonalne

  Load the map View metadata

  Base Layer

project image

Title
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Description
Monitoring procesu rewitalizacji w gminach, obejmujący wyznaczone obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji oraz narzędzia wdrażane w ramach tego procesu 

Organization
Pomorskie Biuro PLanowania Regionalnego 

Person
Bartosz Pępek 

E-mail
b.pepek (at) pbpr.pomoreskie.pl 

Website
https://pbpr.pomorskie.pl

Projection
EPSG:2180 

Extent
241816.63222754141315818, 566556.66441687499172986, 645916.885171621106565, 841162.63340624957345426

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating 

 Geolocation 

 Print 

 Measures

 Tooltip 

 Draw