Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

 • project image
  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

  Load the map View metadata

Dialog Terytorialny

 • project image
  Dialog terytorialny

  Load the map View metadata

Turystyka wodna

 • project image
  Koncepcja turystyki wodnej

  Load the map View metadata

OCHK - weryfikacja

 • project image
  Weryfikacja Obszarów Chronionego Krajobrazu

  Load the map View metadata

Korytarze ekologiczne

 • project image
  Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego

  Load the map View metadata

Obszary funkcjonalne

 • project image
  Obszary Funkcjonalne

  Load the map View metadata

  Base Layer

project image

Title
Koncepcja turystyki wodnej 

Organization
PBPR 

E-mail
b.pepek (at) pbpr.pomorskie.pl 

Website
pbpr.pomorskie.pl

Projection
EPSG:2180 

Extent
267488.14903653890360147, 608285.11123150330968201, 599357.30573057697620243, 819781.38736194116063416

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating