Base Layer

project image

Title
Weryfikacja Obszarów Chronionego Krajobrazu 

Description
Monitoring procesu weryfikacji OCHK w Województwie Pomorskim 

Organization
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 

Person
Bartosz Pępek 

E-mail
b.pepek (at) pbpr.pomoreskie.pl 

Website
https://pbpr.pomorskie.pl/projekt-ochk/

Projection
EPSG:2180 

Extent
241816.63222754141315818, 566556.66441687499172986, 645916.885171621106565, 841162.63340624957345426

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating